İçindekiler

(Yıl: 2018, Cilt: 39, Sayı: 3)

Tüm Dergi için tıklayınız.

  • Yurdal GENÇ, M. Tekin YÜRÜR Savcılıebeyit (Kaman-Kırşehir) Altın Cevherleşmesi ve Cevherleşmenin Orta Anadolu’nun (Türkiye) Çarpışma Sonrası Yükselme ve Genleşme Tektoniği ile Olan Kökensel Ilişkisi. [Tam metin]
  • İlkay B. CAN, Zafir EKMEKÇİ, N. Metin CAN Proses Mineralojisinin Flotasyon Tesis Performans Analizinde Kullanımı. [Tam metin]
  • Khaled Ahmed RAMADAN, Khalid Fathi UBEID Farklı Kayaç Tipleri ve Yapı Malzemelerinde Radon Gazı Salınımı Ölçümleri (Gazze Şeriti, Filistin) [Tam metin]
  • Engin MERİÇ, İpek F. BARUT, M. Baki YOKEŞ, Mustafa ERYILMAZ, Fulya-Yücesoy ERYILMAZ, Feyza DİNÇER Doğu Ege Denizi Türkiye Kıyılarında Varlığı Bilinen veya Düşünülen Deniz İçi Termal Çıktılar Çevresinde Gözlenen Bentik Foraminifer Topluluklarında Belirlenen Değişimler ve Etkenler [Tam metin]
  • Feridun BOYLU, İbrahim Ethem KARAAĞAÇLIOĞLU Kömür Bileşenlerinin Kalorifik Değer Üzerindeki Etkisi Üzerine Değerlendirme [Tam metin]
  • Hatice DURMUŞ, Murat UTKUCU 10 Mayıs 1997 Qa’enat (İran) Depremi (Mw=7.2) Sonlu-Fay Kayma Dağılımının Telesismik P ve SH Geniş Bant Dalga Şekillerinin Ters Çözümünden Belirlenmesi [Tam metin]
  • Engin MERİÇ,Niyazi AVŞAR, M. Baki YOKEŞ, Feyza DİNÇER İskenderun Körfezi ve Samandağ (Adana-Hatay) kıyılarında gözlenen yabancı bentik foraminiferler [Tam metin]
  • M. Murat KALE Yeşilırmak Havzası Mekânsal Yağış Dağılımına ait Değişiminin Deterministik ve Stokastik Yöntemlerle Belirlenmesi [Tam metin]