İçindekiler

(Yıl: 1996, Sayı: 18)

  • Osman Candan. "Kiraz-Birgiz çevresindeki (Menderes Masifi/Ödemiş-Kiraz Asmasifi) gabroların petrografisi ve metamorfizmaları", 1-26.
  • Hakan Çelik, M. Şefik Doğdu, Şakir Şimşek. "Cavlak (Boğazlıyan) sıcak su sisteminin hidrojeokimyasal özelliklerinin ve hidrodinamik yapısının incelenmesi", 27-40
  • Devrim Bahar, Yılmaz Özçelik. "Patlatma sonrası malzeme tane boyutunun sayısal fotoanaliz yöntemiyle belirlenmesi", 41-48.
  • M. Gürel Şenyurt, Abidin Temel. "Bazı magmatik kayaçların ısı iletkenliği ve öz ısısı", 49-58
  • Yılmaz Özçelik, Seyfi Kulaksız. "Şişen kayaçlar içersinde açılan TKİ-ELİ Soma Işıklar desandresinde meydana gelen deformasyonların analizi ve tahkimat tasarımı", 59-70.
  • Türker Yakupoğlu, Emel Bayhan, Hakan Gençoğlu. "Çukurören (Mihalıççık-Eskişehir) yöresindeki Neojen yaşlı kayaçların kil minerolojisi", 71-86.
  • Hasan Bayhan, Okan Zimitoğlu. "Afyon stratovolkanının volkanolojik ve petrolojik gelişiminin incelenmesi", 87-108.
  • Fikret Kaçaroğlu, Mustafa Değirmenci, Orhan Cerit. "Sivas/Cumhuriyet Üniversitesi kampüsü ve civarının (Sivas) hidrojeoloji incelemesi",109-122.
  • Harun Sönmez. "TKİ-ELİ Soma linyit açık işletmesinde eklemli kaya kütlesi içindeki şevlerin kütlesel yenilme olasılıklarının değerlendirilmesi", 123-135.