Yayın Kurulu

Yayım Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Yurdal GENÇ
Prof.Dr.
Hacettepe Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

 

Editörler Kurulu
Baş Editör 
Mehmet Tekin YÜRÜR
Prof.Dr.
Hacettepe Üniversitesi, Geomatik Mühendisliği Bölümü

Yardımcı Editör 
Gülbanu TEKBULUT
Dr.
Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi

Editör Kurul Üyeleri (2018-2020)

Serdar Akyüz (İstanbul, Türkiye)
Ali İhsan Arol (Ankara, Turkey)
Mehmet Arslan (Trabzon, Turkey)
Faruk Aydın (Trabzon, Turkey)
Nurgül Balcı (İstanbul, Turkey)
Hakan Başarır (Perth, Australia)
Ahmet Tuğrul Başokur (Ankara, Turkey)
Hannes Bathke (Thuwal, S. Arabia)
Erdin Bozkurt (Ankara, Turkey)
Osman Candan (İzmir, Turkey)
Namık Çağatay (İstanbul, Turkey)
Attila Çiner (İstanbul, Turkey)
Ünal Dikmen (Ankara, Turkey)
Hakan Dündar (Ankara, Turkey)
Hasan Ergin (İstanbul, Turkey)
Gökhan Göktürkler (İzmir, Turkey)
Şengül Can Genç (İstanbul, Turkey)
Klaus Gessner (Perth, Australia)
Nilgün Güleç (Ankara, Turkey)
Cüneyt Güler (Mersin, Turkey)
Emine Aysun Güney (İstanbul, Turkey)
Cahit Helvacı (İzmir, Turkey)
Yusuf Kağan Kadıoğlu (Ankara, Turkey)
Doğan Kalafat (İstanbul, Turkey)
Orhan Karslı (Rize, Turkey)
Biltan Kürkçüoğlu (Ankara, Turkey)
Halim Mutlu (Ankara, Turkey)
Atike Nazik (Adana, Turkey)
Faruk Ocakoğlu (Eskişehir, Turkey)
Aral Okay (İstanbul, Turkey)
Hasan Sözbilir (İzmir, Turkey)
Şevket Şen (Paris, France)
Sabri Bülent Tank (İstanbul, Turkey)
Orhan Tatar (Sivas, Turkey)
Erhan Tercan (Ankara, Turkey)
Okan Tüysüz (İstanbul, Turkey)
Timur Ustaömer (İstanbul, Turkey)
Ulvi Can Ünlügenç (Adana, Turkey)
Bahtiyar Ünver (Ankara, Turkey)
Keith T. Weber (Idaho, USA)
Hubert Whitechurch (Strasbourg, France)
Mustafa Gürhan Yalçın (Antalya, Turkey)
Namık Yalçın (İstanbul, Turkey)
Ali Bahadır Yavuz (İzmir, Turkey)
Sabah Yılmaz Şahin (İstanbul, Turkey)